Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jan Vogeltanz

Jan Vogeltanz

Jan Vogeltanz (1945) vystudoval český jazyk a dějepis na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval v Okresním muzeu Klatovy a Muzeu Chodska v Domažlicích. Podílel se na vydání Příběhů Jindřicha Hýzrla z Chodů a na zpracování Dějin hmotné kultury II. Pro nakladatelství Paseka se jako spoluautor podílel na zpracování ilustrovaných publikací o čs. legiích 1914-1918, čs. armádě 1918-1995, čs. zahraničních jednotkách 1939-1945, vládním vojsku a slovenské armádě v téže době. Tyto publikace vyšly v letech 1998 a 2001. Zabývá se dějinami vojenství, zvláště vývojem uniforem.