Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jan Trachta

Jan Trachta

Jan Trachta (1977) byl jako chirurg vyslán mezinárodní organizaci Lékaři bez hranic na sedm misí, převážně do oblastí ozbrojených konfliktů. Pracoval na východě Konžské demokratické republiky, v lednu 2010 odletěl na Haiti, působil také na misích ve Středoafrické republice, v Jižním Súdánu a na Pobřeží slonoviny. Souběžně s misemi pracoval na Klinice dětské chirurgie v Motole.