Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Jan Bažant

Jan Bažant

Jan Bažant (1950) působí jako vedoucí vědecký pracovník na Filosofickém ústavu AV ČR, kde se specializuje na antickou tradici v evropské kultuře. V roce 2005 byl jmenován profesorem archeologie na FF UK. Je spoluautorem a autorem řady vědeckých a odborných publikací. V současné době se chystá vydání jeho monografie "Pražský Belvedér a severská renesance".