Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Ivo Navrátil

Ivo Navrátil

PhDr. Ivo Navrátil (1953) vystudoval archivnictví a historii na Filosofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Od roku 1979 působí ve Státním okresním archivu v Semilech, z toho dvacet let jako ředitel. Věnuje se regionálním dějinám 17. a 18. století, v poslední době také historii třetího odboje. Je spoluautorem titulů Přímým pohledem (1985), Stalo se na severu Čech 1900/2000 (2001) a Historie a současnost podnikání na Jilemnicku, Semilsku a Turnovsku (2004).