Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Irena Veverková

Irena Veverková

PaedDr. Irena Veverková (*1957) Vystudovala obor český jazyk-dějepis na Pedagogické fakultě UK v Praze.V letech 1985-1995 pracovala v Okresním muzeu v Kladně jako historik. Od roku 1996 je archivářkou SOA Praha, SOkA Kladno. Zabývá se regionální historií a osobnostmi Kladenska. Pravidelně publikuje odborné statě ve Slánském obzoru od jeho obnovení v roce 1993. Ze samostatných prací například Procházka Kladnem (1998), 100 let spořitelny v Kladně (1999), Kladenský symfonický orchestr (2002), Dvořákova kladenská zastavení (2005), Antonín Raymond a Reimannové, osud židovské rodiny ve XX. století. (2006).