Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Irena Gerová

Irena Gerová

Irena Gerová (1949-2006) vystudovala Fakultu sociálních věd a publicistiky UK v Praze. V letech 1975-1989 byla redaktorkou kulturní rubriky deníku Svobodné slovo, po listopadovém převratu se začala věnovat dokumentárnímu filmu - jako scenáristka, dramaturgyně i režisérka. Vytvořila množství snímků inspirovaných důležitými společenskými tématy a natočila několik medailonů výrazných osobností, mj. portrét zpěvačky Vlasty Průchové, básníka a překladatele Josefa Hiršala nebo spisovatele Josefa Škvoreckého.