Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Hillel J. Kieval

Hillel J. Kieval

Hillel J. Kieval je profesorem židovských dějin na Washingtonově univerzitě v St. Louis. Zaměřuje se na proměny židovské kultury ve středovýchodní Evropě (v Rakousku-Uhersku, Německu a Polsku) v období od osvícenství po druhou světovou válku. Mezi jeho hlavní témata patří formování moderní židovské kultury v českých zemích, vývoj jazykových a kulturních preferencí Židů, procesy proti Židům obviněným z „rituální vraždy“, vznik legendy o Golemovi a židovské hnutí odporu ve vichystické Francii. Kromě Formování českého židovstva (Making of Czech Jewry, 1988) se problematice českých Židů věnuje rovněž v knize Languages of Community: The Jewish Experience in the Czech Lands (2000).