📢 Připravujeme se na Svět knihy, takže vaše objednávky se bohužel o něco pozdrží. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 📢

Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Helena Sobková

Helena Sobková

Dr. Helena Sobková (*1932) zaujala českou čtenářskou veřejnost prací Tajemství Barunky Panklové. Nové úvahy o narození a původu Boženy Němcové (Horizont, Praha 1991, 1992, Mladá fronta , Praha 1997), za niž získala v roce 1992 tvůrčí prémii Českého literárního fondu. V průběhu bádání o původu Boženy Němcové měla možnost prostudovat i archiválie, deníky a korespondenci, jež se týkaly rodiny vévodkyně Zaháňské; ty se později staly základem pro její životopisné vyprávění o "paní kněžně" v knize Kateřina Zaháňská (Mladá fronta, Praha 1995, Paseka, Praha 2007). Poznatky ze studijních cest do Zaháně zpracovala v knize Božena Němcová a Zaháň (ARSCI, Praha 2001). Malíř slavného portrétu Josef V. Hellich (ARSCI, Praha 2003) přibližuje umělce, jenž B. Němcovou osobně poznal a vytvořil její podobiznu, dle očitých svědků zobrazující spisovatelku nejvěrněji.