Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Hana Jarmarová

Hana Jarmarová

PhDr. Hana Jarmarová (roz. Tylečková *1953) vystudovala obor archivnictví-dějepis na Filozofické fakultě MU v Brně. Od roku 1992 je ředitelkou Státního okresního archivu Šumperk, do kterého nastoupila v roce 1973.