Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Gustaw Herling-Grudziński

Gustaw Herling-Grudziński

Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000) patří k nejvýznamnějším polským prozaikům a esejistům 20. století. V českém překladu bylo z jeho rozsáhlého díla dosud vydáno světově proslulé svědectví o sovětských pracovních táborech Jiný svět (1953, č. 1994) a několik výborů prozaických i esejistických textů, naposledy ve svazku Stránky z Deníku psaného v noci (2005).