Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Geza Vermes

Geza Vermes

Geza Vermes, narozený v Maďarsku roku 1924, emeritní profesor Wolfson College v Oxfordu, historik, judaista, znalec židovského prostředí a literatury přelomu letopočtu a zejména uznávaný odborník na Svitky od Mrtvého moře, jež jako první přeložil do angličtiny. Jeho židovští rodiče konvertovali ke katolictví, když mu bylo sedm let, on sám byl tehdy pokřtěn a později se stal knězem. Nakonec se však znovu vrátil k židovství. Kromě překladu Svitků od Mrtvého moře (1997) je autorem více než desítky knih, z posledních let například The Changing Faces of Jesus (2001) nebo The Authentic Gospel of Jesus (2004), kniha Ježíšovo narození (The Nativity, 2006) tvoří volnou trilogii s tituly Ježíšovo umučení (The Passion, 2005) a Ježíšovo vzkříšení (The Resurrection, 2008).