Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Georges Perec

Georges Perec

Georges Perec (1936-1982) je autorem slavného románu Život návod k použití (1978, č. 1998).