Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Frederic Morton

Frederic Morton

Americký spisovatel a novinář Frederic Morton (1924), původně Fritz Mandelbaum, vídeňský rodák, přišel s rodiči do USA v roce 1940. Je autorem třinácti knih, z nichž jsou v Americe a v Rakousku populární zejména Rothschildové. Portrét dynastie (1962) a kniha o rakouském korunním princi Rudolfovi A Nervous Splendor: Vienna 1888-1889 (1980). Obě díla se stala předlohou muzikálům, Rothschildové získali na Broadwayi (premiéra 1970) Cenu Tony, vídeňský příběh měl v této podobě premiéru v Budapešti (2007). Román Kámen ze Zdi nářků (1984, Paseka 2009) se stal roku 2008 událostí ve Vídni, kde bylo 100 000 výtisků knihy rozdáno obyvatelům města zdarma.