Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

František Muzika

František Muzika

František Muzika (1900-1974), jeden z největších českých moderních typografů. Působil jako profesor grafiky a písmařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.