📢 Připravujeme se na Svět knihy, takže vaše objednávky se bohužel o něco pozdrží. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 📢

Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

František Kavka

František Kavka

PhDr. František Kavka (1920) působil do roku 1992 (s přestávkou let 1970-1990) jako profesor starších českých dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Z jeho pedagogické činnosti vzniklo několik vysokoškolských učebnic a Příručka k čsl. dějinám do roku 1948. Napsal řadu významných vědeckých a vědecko-populárních prací z hospodářských i politických dějin 16. století, z nichž v reedici vyšel Zlatý věk Růží (1993). Od šedesátých let se badatelsky zaměřil na počátky pražské univerzity a osobnosti Karla IV. a Zikmunda. Vzhledem k nemožnosti publikovat po roce 1970 vyšly jeho hlavní práce z této oblasti (kromě několika uveřejněných v zahraničí) až po roce 1990.Vedle odborných časopiseckých studií je nejvýznamnější jeho dvoudílná práce Vláda Karla IV. za jeho císařství (1993), z vědecko-populárních Život na dvoře Karla IV. (1993), Poslední Lucemburk na českém trůně (1998) a Karel IV. Historie života velkého vladaře (1998) jeho