Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

František Jílek

František Jílek

PhDr. František Jílek, CSc. (nar. 1924), vystudoval historii a filozofii. Řadu let vedl oddělení dějin vědy a techniky Národního technického muzea. Kromě četných vědeckých prací je autorem knih Na prahu naší techniky, Dějiny techniky, Studenti v revoluci 1948, Muž za patnáct miliard dolarů, Světové vynálezy aj. Některá z jeho děl byla přeložena do několika cizích jazyků.