🎄 Objednávky uskutečněné do 17. prosince stíháme dodat do Štědrého dne. 🎄

Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Frank Boldt

Frank Boldt

Frank Boldt (1942-2006) německý slavista a posléze i občan České republiky, překládal např. Jana Patočku, působil na univerzitě v Kostnici, po pádu komunismu se přestěhoval do Chebu a stal se organizátorem příhraniční spolupráce. Přednášel v Praze a v Plzni, založil nadaci Evropské Comenium a tradici Akademické letní školy.