Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Francis Rapp

Francis Rapp

Francouzský historik (1926). Česky vyšla Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, CDK, Brno 1996.