Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Fosco Maraini

Fosco Maraini

Fosco Maraini (1912-2004) absolvoval studia antropologie a působil mj. na univerzitách v Kjótu, Oxfordu a Florencii. Je autorem řady knih s asijskou, zejména japonskou tematikou.