Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Eva Procházková

Eva Procházková

PhDr. Eva Procházková (1950) je ředitelkou Státního okresního archivu v Benešově. Věnuje se zejména městským a právním dějinám 16.-18. století, dějinám Romů a dějinám středních Čech.