Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Erik Hornung

Erik Hornung

Erik Hornung (1933) je vynikající švýcarský egyptolog německého původu a jeden z největších znalců staroegyptského náboženství, jazyka a kultury. Působí jako profesor na univerzitě v Basileji. Je spoluvydavatelem nejstaršího egyptologického časopisu (Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde).