Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Emmanuéle Bernheimová

Emmanuéle Bernheimová

Emmanuéle Bernheimová je současná francouzská prozaička a scenáristka; ve svých útlých prózách se zabývá jediným tématem - milostným vztahem mezi mužem a ženou.