Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Emil Volek

Emil Volek

Emil Volek (1944), vystudoval španělštinu, angličtinu a postgraduálně estetiku na FF UK. Pracoval v Kabinetu pro moderní filologii, později v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. Po emigraci působil na univerzitě v Kolíně nad Rýnem a od r. 1976 je profesorem na Státní univerzitě v Arizoně, Tempe. Zabývá se zejména moderní a postmoderní kulturou Latinské Ameriky, sémiotikou a teorií literatury. E-mail: emil.volek@asu.edu