Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Emanuel Poche

Emanuel Poche

PhDr. Emanuel Poche, DrSc. (1903--1987), historik umění, vedoucí pracovník četných institucí a rad vztahujících se k umění, vědecký redaktor Uměleckých památek Čech, Uměleckých památek Prahy a edice Čtvero knih o Praze.