Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Eduard Droberjar

Eduard Droberjar

PhDr. Eduard Droberjar, Dr. (1963), vystudoval archeologii na univerzitě v Brně. V letech 1990-1994 pracoval v Archeologickém ústavu AV ČR v Brně. V letech 1994-2004 byl vědeckým pracovníkem a kurátorem sbírek pro dobu římskou a dobu stěhování národů v oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea v Praze. Od roku 2005 pracuje vˇÚstavu archeologické památkové péče středních Čech.V roce 1998 mu bylo uděleno prestižní vědecké stipendium nadace Alexandera von Humboldta u profesora Hermanna Amenta (v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na Mohučské univerzitě), v roce 2004 byl zvolen dopisujícím členem Německého archeologického ústavu. Specializuje se na archeologii doby římské a stěhování národů, zejména na archeologii Germánů českých zemí. Kromě tří vědeckých monografií, řady studií a článků je autorem Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě (2002), Věku barbarů (2005) aj.