Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

David Perlmutter

David Perlmutter

David Perlmutter (1964) je přední americký neurolog, specialista na prevenci neurodegenerativních onemocnění. Je prezidentem Perlmutter Health Center v Naples na Floridě a členem American College of Nutricion, spoluzakládal a vede Perlmutter Brain Foundation. Jeho knihy Moučný mozek (česky Paseka 2015) a Mozek v kondici (česky Paseka 2016) se staly celosvětovými bestsellery.