Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

David Owen

David Owen

David Owen byl v letech 1976-1979 v labouristické vládě ministrem zahraničí. Spoluzakládal a vedl sociálnědemokratickou stranu a v současnosti je nezávislým poslancem ve Sněmovně lordů. Jako psychiatr se dlouho zabýval vlivem nemocí na rozhodování vrcholných politiků. Z jeho četných knih získala značné uznání The Hubris Syndrom (Syndrom zpupnosti, 2007).