Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Daniel Schacter

Daniel Schacter

Profesor Daniel L. Schacter, vedoucí katedry psychologie na Harvardské univerzitě, je jedním ze světově uznávaných odborníků v problematice paměti a autorem řady význačných vědeckých i popularizačních prací (například knihy Searching for Memory).