Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Daniel Kovář

Daniel Kovář

Daniel Kovář (1975) je zaměstnancem Státního okresního archivu České Budějovice. Zabývá se minulostí rodného města i širšího Českobudějovicka, zejména pak historickou topografií. Regionálním dějinám věnoval asi čtyři desítky publikací a něco málo přes tři sta článků. V edici Zmizelé Čechy nakladatelství Paseka vydal knihy České Budějovice I. a II. díl.