Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Correlli Barnett

Correlli Barnett

Britský vojenský historik, autor publikací z dějin vojenství včetně životopisů Marlborougha a Napoleona., působil jako archivář Churchill Archives Centre na Churchill College v Cambridge. Je členem Královské literární společnosti a Královské historické společnosti.