Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Clara Janésová

Clara Janésová

Clara Janésová (1940) je autorkou více než dvaceti básnických sbírek, tří románů a několika svazků povídek, esejů, biografií a memoárů. Překládá z řady jazyků, z české literatury přetlumočila kromě devíti výborů z Holanova díla mj. poezii Jaroslava Seiferta, Františka Halase, Jiřího Ortena, Vítězslava Nezvala, Karla Hynka Máchy či prózy Jaroslava Durycha, Karla Čapka a Ivana Klímy. Je nositelkou řady španělských i zahraničních ocenění, r. 2000 obdržela Medaili za zásluhy za svůj přínos česko-španělským kulturním vztahům.