Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Boleslav Navrátil

Boleslav Navrátil

Boleslav Navrátil (1941) maturoval na zemědělské technické škole v Přerově a roku 1961 nastoupil jako redaktor do krajského deníku Nová svoboda v Ostravě. V roce 1967 publikoval povídky v literární a kulturní revui Červený květ a v nedělní příloze deníku Nová svoboda. Po roce 1968 musel z politických důvodů z novin odejít a pracoval v Družstvu umělecké výroby Zlatník jako vedoucí výroby. Po roce 1989 se k původní profesi novináře a publicisty vrátil. Podílel se na založení regionálních novin Moravskoslezský den a později se stal jejich šéfredaktorem. Spolupracoval na tvorbě několika scénářů pro Českou televizi v Ostravě.