Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Bohuslav Reynek

Bohuslav Reynek

Bohuslav Reynek (1892-1971), básník, grafik, překladatel z francouzštiny a němčiny, spolupracovník vydavatele J. Floriana ze Staré Říše. Vlastní básnická tvorba: Žízně (1921), Rybí šupiny (1922), Had na sněhu (1924), Smutek země (1924), Rty a zuby (1925), Setba samot (1936), Pieta (1940), Podzimní motýli, Sníh na zápraží, Mráz v okně (1969), Odlet vlaštovek (Mnichov 1980).