Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Bohuslav Benč

Bohuslav Benč

Bohuslav Benč je absolventem Přírodovědecké fakulty UK v Praze a řadu let pracoval v novopackém muzeu. Nyní je vlastníkem regionálního nakladatelství, jehož strategie je zaměřena na mediální presentaci Novopacka - jeho minulosti i současnosti.