Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Blanka Čechová

Blanka Čechová

Blanka Čechová (1980) působila nejprve jako notářská koncipientka, posléze jako právnička u Evropského soudu pro lidská práva a členka mise OBSE v Kosovu. Je autorkou knihy Na rok za školou (1999) a spoluautorkou několika odborných právnických publikací. S Divadlem Járy Cimrmana spolupracovala v roce 2008 na přípravě inscenace České nebe. V současné době se věnuje psaní a vlastnímu neziskovému projektu v Kosovu.