Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Bertrand M. Patenaude

Bertrand M. Patenaude

Bertrand M. Patenaude studoval na univerzitě ve Vídni a poté získal doktorát na Stanfordově univerzitě, kde dosud přednáší o historii a mezinárodních vztazích. Je autorem knihy The Big Show in Bololand (2002), popisující americkou misi do hladomorem zkoušeného Ruska roku 1921, a editorem několika knih o sovětském Rusku.