Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Antonín Lojek

Antonín Lojek

doc. JUDr. Antonín Lojek, Ph.D. je odborný asistent na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, též výkonný redaktor časopisu Právnické listy (Wolters Kluwer ČR).