Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Anna Macková

Anna Macková

Grafička Anna Macková (1887 - 1969), autorka barevných dřevorytů, ale také kresby a krajinomalby. Někdy v roce 1918 se setkává s umělcem Josefem Váchalem a po smrti Váchalovy manželky Marie, se stává jeho životní družkou a společně pak prožijí téměř padesát let.