Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Andrés Barba

Andrés Barba

Andrés Barba (1975) je oceňovaný španělský spisovatel, autor téměř desítky knih. Mezi nejúspěšnější patří jeho román La hermana Katia (Katjina sestra, 2001), kterou zfilmovala nizozemská režisérka Mijke de Jongová, v anglosaském světě pak uspěl s překladem knihy Las manos pequeňas (Malé ruce, 2008). Za svůj román Město světla (República luminosa‚ 2017) získal španělské prestižní ocenění Premio Herralde. Překládá z angličtiny a přednáší na Bowdoinově univerzitě v USA a Madridské univerzitě.