Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Aleš Pospíšil

Aleš Pospíšil

PhDr. Aleš Pospíšil (1974) vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 pracuje v památkové péči, od roku 2002 jako památkář pro město Kutná Hora a bývalý cisterciácký klášter v Sedlci. Badatelsky se věnuje architektuře těchto dvou sídel, studie vzniklé především ze stavebně historických průzkumů publikuje v odborném a regionálním tisku. Více informací na www.zmizelakutnahora.cz/autor