Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Achim Haug

Achim Haug

Achim Haugh je profesorem psychiatrie na univerzitě v Curychu. Je ředitelem soukromé kliniky a autorem řady odborných prací.