Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Achim Haug

Achim Haug

Achim Haug je lékař, vyučuje psychiatrii na univerzitě v Curychu. Současně je ředitelem soukromé kliniky, autorem mnoha odborných článků, spoluautorem učebnic a vedoucím četných psychiatricko-psychoterapeutických seminářů.