Taška zatím zeje prázdnotou.

Autorky a autoři

Evita Naušová

Evita Naušová

Evita Naušová (1971). Absolvovala železniční učiliště a pracovala jako průvodčí a pokladní na Hlavním nádraží v Praze. V roce 1990 odjela na rok do USA a po návratu vystřídala řadu zaměstnání: byla uklízečkou, servírkou, modelkou, učitelkou, provozní v nočním podniku a asistentkou ředitele. Večerně vystudovala gymnázium a po maturitě byla přijata na FAMU (obor dramaturgie, scenáristika), kterou dokončila v roce 2001. Vydala sbírka básní Po římse až k oknu (1996). Je spoluautorkou scénáře úspěšného televizního seriálu Ordinace v růžové zahradě.