Naše knihy

Váš e-mail *

Vyprodáno

Úvod » Vyprodáno
Strana z 39, řazeno dle Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Josef  Fučík, Válka 1866: Běda poraženým! [Detail produktu]

Akce!

 

Válka 1866: Běda poraženým!

Josef Fučík

Kniha je volným pokračováním "Války 1866", vydané v Pasece před pěti lety, která ač rozsáhlá, nemohla pojmout všechny události té doby. Nově vycházející práce se zabývá především Bismarckovými záměry nejen porazit Rakousko v poli, ale s pomocí italských iredentistů a maďarské Klapkovy legie rozvrátit habsburskou monarchii zevnitř. Připomíná rovněž Bismarckův zájem o oživení podobných aktivit v českých zemí. Zabývá se dále válečným potenciálem protivníků i tvrzeními, že Rakousko bylo poraženo již předtím než padla první rána; též ústupem Severní armády k Dunaji a okolnostmi příměří a ukončení válečného konfliktu. S tím též spojuje úpornou snahu vídeňské dvorní kamarily označit viníky nečekaného debaklu, postavit je před válečný soud a zastřít tak pravé příčiny hanebné porážky. Kniha nevynechává ani postih provinilců na nejnižších stupních polního vojska, kde přináší mimo jiné nové poznatky o tragickém osudu podporučíka čáslavského 21. pěšího pluku Františka Kabeláče, obestřeného dosud řadou smyšlenek.

Miloš Hubáček, Válka končí v Pacifiku I [Detail produktu]

Akce!

 

Válka končí v Pacifiku I

Pevnost Iwodžima

Miloš Hubáček

Pokračování a završení předchozích titulů "pacifické" řady, které se zabývá událostmi odehrávajícími se od ledna do září roku 1945 s důrazem na námořní operace. Kromě vylíčení rozhodujících vojensko-politických momentů určujících průběh války v Tichomoří postihne i nasazení sebevražedných pilotů kamikaze, potopení největší bitevní lodi na světě Jamata, potopení amerického křižníku Indianopolis, zničující nálety na Japonsko, účast ponorek v námořních bojích a řadu dalších událostí charakteristických pro válku v Tichomoří.

Miloš Hubáček, Válka končí v Pacifiku II [Detail produktu]

Akce!

 

Válka končí v Pacifiku II

Dobývání Okinawy

Miloš Hubáček

Pokračování a završení předchozích titulů "pacifické" řady, které se zabývá událostmi odehrávajícími se od ledna do září roku 1945 s důrazem na námořní operace. Kromě vylíčení rozhodujících vojensko-politických momentů určujících průběh války v Tichomoří postihne i nasazení sebevražedných pilotů kamikaze, potopení největší bitevní lodi na světě Jamata, potopení amerického křižníku Indianopolis, zničující nálety na Japonsko, účast ponorek v námořních bojích a řadu dalších událostí charakteristických pro válku v Tichomoří.

John Updike, Vdovy z Eastwicku [Detail produktu]

Akce!

 

Vdovy z Eastwicku

John Updike

Alexandra, Jane a Sukie, protagonistky Updikeova úspěšného románu Čarodějky z Eastwicku a stejnojmenné filmové adaptace, se po více než třiceti letech znovu vracejí na scénu svých rejdů. Poté co se život každé z nich v novém manželském svazku ubíral vlastní cestou - Jane po boku zámožného investičního poradce na předměstí Bostonu, Sukie s prodejcem počítačů v connecticutském Stamfordu a Alexandry s hrnčířem Jimem až v Novém Mexiku -, obnoví ovdovělé členky tria nejprve kontakt, během cest do Egypta a Číny si ověří, vládnou-li stále svými obávanými schopnostmi, a posléze se rozhodnou pro několikatýdenní návrat na místo někdejších milostných avantýr, zákeřných úkladů i vzrušujících zážitků s ďábelským pokušitelem Darrylem Van Hornem. Ne všichni z místních obyvatel však tak jako Van Horne ze scény zmizeli, někteří mají s trojicí nevyřízené účty a také vzpomínky na dávné činy a nemilosrdný běh času vnášejí do pokračování příběhu čím dál temnější tóny…

Johan Huizinga, Ve stínech zítřka [Detail produktu]

Akce!

 

Ve stínech zítřka

Johan Huizinga

Úvahy o příčinách krize evropské společnosti a osudech evropské kultury jsou dnes stejně aktuální jako byly v roce vydání (1935). Tázání se po kořenech antihumanistických ideologií a totalitního amorálního státu neztratilo nic na své naléhavosti: ani dnes nelze zapomínat na onu tradici evropského myšlení o podstatných věcech, jejíž přehlížení vedlo nakonec ke katastrofám 20. století. Ani dnes se nelze beztresně zbavovat "jádra kultury".

Vladimir Nabokov, Ve znamení levobočka [Detail produktu]

Akce!

 

Ve znamení levobočka

Vladimir Nabokov

Nabokovův druhý anglicky psaný román je originálně pojatým příběhem svobodného člověka v diktatuře. Jeho hlavní hrdina Adam Krug, největší filosof fiktivní země ovládané vzmáhajícím se totalitním režimem, je přesvědčen, že mezinárodní věhlas a mravní odvaha jej ochrání před krutostmi policejního státu, v jehož čele stojí jeho dávný nepřítel ze školních let. Nabokov se i v tomto jízlivém antiutopickém vyprávění projevuje jako mistr vědomí i podvědomí, svébytného stylu plného tajemství a přesného detailu, přistupující k obtížnému tématu jinak než Arthur Koestler či George Orwell a překvapující čtenáře nečekanými triky.

Susan Sontagová, Ve znamení Saturna [Detail produktu]

Akce!

 

Ve znamení Saturna

Susan Sontagová

Významná americká spisovatelka a kritička, českým čtenářům zatím známá především svými eseji na téma nemoci a dějin fotografie, se v sedmi živě psaných, inspirativních textech zamýšlí zejména nad osobnostmi a dílem dramatika Antonina Artauda a literárního kritika a filosofa Waltera Benjamina, jejichž tvůrčí krédo a kritický přístup k obecně uznávaným hodnotám ovlivnily i její intelektuální postoje. Významnou součástí svazku, zahrnujícího to nejlepší z autorčiny esejistické tvorby sedmdesátých let, je rovněž kritická reflexe díla německé režisérky a fotografky Leni Riefenstahlové a kultu fašistického umění obecně a podrobný rozbor experimentálního filmového portrétu Adolfa Hitlera od Hanse-Jürgena Syberberga.

Eduard Droberjar, Věk barbarů [Detail produktu]

Akce!

 

Věk barbarů

České země a stěhování národů z pohledu archeologie

Eduard Droberjar

První kniha, která se snaží poodhrnout roušku nad temnou dobou stěhování národů v českých zemích. Hluboké změny a zmatky této doby hluboce zasáhly do vývoje celého kontinentu a připravily půdu pro vznik nové Evropy. Přesuny Hunů, Gótů, Franků, Alamanů, Durynků, Vandalů, Langobardů a dalších měnily tvář všech zemí, jimiž tato etnika procházela. Noví příchozí plundrovali rozsáhlé kraje, vybíjeli původní obyvatelstvo, ale přinášeli i nové kulturní prvky a tradice, které nakonec přispěly k zániku antických a pravěkých struktur. Kniha, vycházející z bohatých archeologických i písemných pramenů, chce čtenáři poskytnout představu o tom, jak se vyvíjela společnost a kultura v Čechách a na Moravě, na pomezí římské říše, v 5. a 6. století, v době, kdy se tato nejvyspělejší starověká říše hroutila a kdy vznikaly rané barbarské říše jako zárodky středověkých států, chce ukázat, jak se kulturní a společenské změny promítly do našich zemí i co obyvatelé českých zemí dali okolnímu světu.

Bůžek Václav - Hrdlička Josef - Král Pavel - Vybíral Zdeněk, Věk urozených [Detail produktu]

Akce!

 

Věk urozených

Šlechta v českých zemích na prahu novověku

Bůžek Václav - Hrdlička Josef - Král Pavel - Vybíral Zdeněk

Poprvé se českému čtenáři dostává všestranný a moderně pojatý globální pohled na úlohu šlechty v raně novověkých českých zemích, zahrnující společenské, politické, hospodářské, náboženské a kulturní souvislosti včetně kultury každodenního života a obohacený o poznatky kulturní antropologie. Provede nás životem šlechtice od kolébky do hrobu, ukáže politickou i hospodářskou roli šlechty v tehdejší společnosti, přiblíží šlechtický dvůr i život na šlechtickém sídle, osvětlí vztahy mezi šlechtou a poddanými i místo šlechty v lokální, regionální, zemské a dvorské rovině politického systému.

Andy Riley, Velká kniha králíčkových sebevražd [Detail produktu]

Akce!

 

Velká kniha králíčkových sebevražd

Andy Riley

V této sbírce najdete úplně nové nápady malých chundelatých králíčků, jak ukončit co nejdůmyslnějším způsobem svoji pozemskou pouť. Rileyho knížky, jejichž chlupatý protagonista se snaží sám sebe sprovodit ze světa, se během několika posledních let staly opravdovým fenoménem současné popkultury. Roztomilý králíček, kterému „se prostě už nechce dál žít“, si vymýšlí často nelogické a brutální způsoby sebevraždy, přičemž sama představa chundelatého ušáka, který se snaží způsobit si smrt elektrickým proudem nebo se rozpustit v kyselině, je absurdní. Velká kniha králíčkových sebevražd přináší přes sto padesát nových anekdot.

P.R.D., Velká kniha o prdu [Detail produktu]

Akce!

 

Velká kniha o prdu

Základy flatulologie pro každého

P.R.D.

Kniha o prdu je populárně-naučným zpracováním problematiky, a to se zaměřením na jazyk, lidovou slovesnost a literaturu. První část je věnována popisu fenoménu z hlediska lékařského, kulturně-sociálního a historického. Dále je čtenář seznámen s obrovskou škálou synonym a přenesených významů v samostatné kapitole o jazyce. Bohatost námětů, příběhů a jejich zpracování v lidové kultuře je pak představena v rozsáhlé části o prdu v lidovém mudrosloví, próze, písni, verších a dalších útvarech. Tematicky neméně pestrá je umělá tvorba, což je doloženo na četných příkladech z dramatu, poezie a prózy. Text publikace je uzavřen pasáží s "převážně nevážně" zpracovanými náměty (zábavné texty, anekdoty, test aj.). Kniha o prdu se snaží uchopit téma zábavnou, odlehčenou formou, je ale důsledně založena na domácí a zahraniční literatuře. Svým tématem, rozsahem, hloubkou a podrobností zpracování svého předmětu je jedinou svého druhu u nás. Publikace je doplněna bibliografií, seznamem ilustrací a jmenným rejstříkem.

Michael Borovička, Velké dějiny zemí Koruny české - Cestovatelství [Detail produktu]

Akce!

 

Velké dějiny zemí Koruny české - Cestovatelství

Michael Borovička

Publikace je prvním syntetickým zpracováním fenoménu českého cestovatelství. Autor se zabývá cestovateli, kteří o svých cestách podali jakékoli svědectví - především prostřednictvím cestopisů. Tomuto literárnímu žánru věnuje zvýšenou pozornost formou rozsáhlejších citací, ale i srovnáváním literární úrovně jednotlivých děl. Kniha je tak v druhém plánu i dějinami českého cestopisu. Je rozdělena do několika tematicky vymezených kapitol, které jsou seřazeny chronologicky. Autor sleduje cestovatele v diplomatických službách, poutníky do Svaté země, renesanční či barokní šlechtické kavalíry putující světem, katolické i protestantské misionáře, přičemž zvláštní pozornost věnuje "zlatému věku" českého cestovatelství v letech 1860-1938. Pojednává i o českých cestovatelích a expedicích v době totality, navzdory politicky nepříznivým podmínkám na cestovatelské úspěchy překvapivě bohaté. Svazek obsahuje několik stovek ilustrací, z nichž mnohé dosud nebyly publikovány, a řadu map.

Jindřich Francek, Velké dějiny zemí Koruny české - Zločinnost a bezpráví [Detail produktu]

Akce!

 

Velké dějiny zemí Koruny české - Zločinnost a bezpráví

Jindřich Francek

Kniha renomovaného historika Jindřicha Francka, která vychází v tematické řadě Velkých dějin zemí Koruny české, je dosud nejrozsáhlejší monografií věnovanou dějinám trestní spravedlnosti a kriminality ale i zneužívání trestního práva v kontextu historie českých zemí od nejstarších dob až do druhé poloviny 20. století, od středověkého souboru právních norem zvaného Zákon sudnyj ljudem až po politické procesy namířené proti československému disentu. Autor podává nejen historický přehled vývoje kriminality a trestního práva, ale představuje i stovky zajímavých osobností, které byly spravedlivě nebo zcela nespravedlivě souzeny či trestní spravedlnosti úspěšně unikaly. Nechybí kapitoly věnované čarodějnickým procesům, příběhy nejslavnějších lupičů, vražd, podvodů atd. Významnou součástí knihy jsou i kapitoly popisující, jakým způsobem zneužívaly trestní právo totalitní režimy 20. století. Mimořádně erudované a zároveň čtivě zpracované dílo je určeno jak odborníkům z oboru dějin trestní spravedlnosti tak i široké skupině čtenářů se zájmem o české dějiny.

Andy Riley, Velké lži pro malé děti [Detail produktu]

Akce!

 

Velké lži pro malé děti

Andy Riley

Andy Riley, autor populárních Králíčkových sebevražd, tentokrát navádí rodiče, jaké výmysly lze servírovat jejich malým dětem. Tak například můžeme svým ratolestem s vážnou tváří tvrdit, že v hospodách mají speciální magnety, které tatínka vždycky přitáhnou za zubní plomby, že po vínu je maminka chytřejší, nebo že se každá desátá ryba bojí vody. Rileyho knížka je opět plná humoru a mimořádné hravosti, pro které se z jeho titulů pravidelně stávají bestsellery a přitahují čtenáře napříč generacemi.

Jaroslav Vacek, Velké psychiatrické případy [Detail produktu]

Akce!

 

Velké psychiatrické případy

Jaroslav Vacek

Životní osudy lidí, kteří se kvůli své chorobě či poruše dostali do konfliktu se společenskými nebo trestními zákony 19. a 20. století a jejichž jednání vzbudilo široký ohlas ve veřejnosti a zároveň se stalo předmětem vášnivých odborných polemik odborníků-psychiatrů. Na nejvýraznějších příkladech, ať už jde o šíleného krále Ludvíka Bavorského, inteligentního vraha učitele Wagnera, případ psychicky narušeného Wolfsmanna, jímž se zabýval Freud, případ německého soudního úředníka Schrebera, případ mentální anorektičky Elleny Westové či případ mladíka, který spáchal atentát na amerického prezidenta Reagana, ilustruje autor vývoj a principy psychiatrie.

Michael Dibdin, Vendetta [Detail produktu]

Akce!

 

Vendetta

Michael Dibdin

Vyšetřování záhadné brutální vraždy čtyř osob v přísně střežené vile majitele stavební firmy Oscara Burola na Sardinii se ještě zkomplikuje, když aparát jedné z politických stran komisaře Zena nepřímo vyzve k zásahu, který by odvedl pozornost od hlavního podezřelého vzhledem k jeho kontaktům s vysoce postaveným činitelem strany. Zatímco Zen se pokouší vyrovnat s beznadějnou situací, která mu v každém případě hrozí nepříjemnými důsledky, v jeho bezprostředním okolí se začínají množit známky toho, že je sledován kýmsi, kdo nejspíš usiluje o jeho likvidaci…

Jean-Pierre Vernant, Vesmír, bohové, lidé [Detail produktu]

Akce!

 

Vesmír, bohové, lidé

Nejstarší řecké mýty

Jean-Pierre Vernant

Známý francouzský vědec tlumočí řecké báje od počátečního "chaosu" přes vleklé spory mezi bohy, oběť Prométheovu, trojskou válku, Odysseovo putování, až k příběhům Oidipovým či Perseovým. Autor se snaží hledat kulturní podhoubí mýtů a od počátku klade velké odvěké otázky na úrovni takřka metafyzické. Jeho kniha proto může být čtena v několika rovinách, avšak převažuje tón vyprávění. Neobvyklé obrazy, užívání běžného až argotického jazyka, neočekávaná a zábavná přirovnání -- to vše vzbuzuje dojem, že čtenář naslouchá hlasu vypravěče. Výsledkem je opravdu pozoruhodná publikace, která je zároveň neobyčejně hutnou a napínavou četbou.

John Updike, Vesnice [Detail produktu]

Akce!

 

Vesnice

John Updike

Poslední román známého amerického prozaika se ohlíží za životní poutí sedmdesátníka Owena Mackenzieho, jež zavede pensylvánského rodáka postupně do dvou dalších novoanglických „vesnických“ komunit a umožní mu absolvovat úspěšnou kariéru odborníka na počítačový software, dvě manželství i sérii dalších vztahů k ženám. Kniha, v níž se kapitoly sledující hrdinovy rodinné a profesní osudy střídají s výjevy z jeho manželského i mimomanželského sexuálního života, upomene na Updikeův starší román Dvojice; někdejší ostrý portrét dobové sexuální revoluce však jako by po pětatřiceti letech vystřídal měkčí, lehce nostalgický pohled zpět na éru, jež technickým pokrokem a dramatickou proměnou společenské morálky natrvalo změnila tvář Ameriky.

Mark Slouka, Viditelný svět [Detail produktu]

Akce!

 

Viditelný svět

Mark Slouka

Román Čechoameričana Marka Slouky o hrdinství, zradě a osudové lásce má šanci stát se výrazným objevem letošní literární sezóny. Jeho vypravěč, syn českých emigrantů v Americe, pátrá po smrti rodičů v Čechách po záhadné milostné epizodě v životě své matky, jež v době protektorátu navždy osudově poznamenala vztah mezi ní a jeho otcem. Jak postupně skládá ze vzpomínek pamětníků, dalších pramenů i vlastní fantazie celou historii, čtenář je stále silněji vtahován do dramatického příběhu, točícího se kolem atentátu na Reinharda Heydricha a jeho skrývajících se pachatelů a vedoucího nakonec ke zcela nečekanému vyústění. Slouka zaujal jako mimořádně talentovaný prozaik již svou prvotinou Ztracené jezero, v níž dokázal citlivě zachytit ducha krajiny newyorského venkova i vnitřní svět tamní české exilové komunity. Také jeho nový román je brilantní sondou do neklidné duše jeho vypravěče i dalších postav, vystavených mimořádné životní zkoušce a marně se pokoušejících uniknout z dosahu tíživé minulosti.

Roman Hajník, Vimperk [Detail produktu]

Akce!

 

Vimperk

Roman Hajník

Kniha přináší nejprve stručný pohled na dějiny města Vimperka jeho proměny. V obrazové příloze nalezneme velké množství archivních fotografií zaniklých objektů a urbanistických celků tohoto města.

Jméno

Heslo

Zapomněli jste Vaše jméno a heslo?

Tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.