Naše knihy

Váš e-mail *

Velké dějiny zemí Koruny české

Úvod » Společenské vědy » Velké dějiny zemí Koruny české
Strana z 3, řazeno dle Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Bobková Lenka, Velké dějiny zemí Koruny české IV/a [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české IV/a

1310-1402

Bobková Lenka

První svazek čtvrtého dílu velké historiografické práce. Tento díl je věnován čtrnáctému století, které bychom mohli s jistou nadsázkou nazvat stoletím lucemburským, dobou vlády Jana Slepého, Karla I. (IV.) a první polovinu panování Václava IV. Byla to doba největšího mocenského a územního rozmachu v dějinách zemí Koruny české. Politický, ale i kulturní a společenský význam této epochy si vyžádal mimořádný rozsah tohoto dílu, který přiměl nakladatele vydat jej v podobě dvou svazků.

Bobková Lenka - Bartlová Milena , Velké dějiny zemí Koruny české IV/b [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české IV/b

1310-1402

Bobková Lenka - Bartlová Milena

Druhý svazek čtvrtého dílu velké historiografické práce. Tento díl je věnován čtrnáctému století, které bychom mohli s jistou nadsázkou nazvat stoletím lucemburským, dobou vlády Jana Slepého, Karla I. (IV.) a první polovinu panování Václava IV. Byla to doba největšího mocenského a územního rozmachu v dějinách zemí Koruny české. Politický, ale i kulturní a společenský význam této epochy si vyžádal mimořádný rozsah tohoto dílu, který přiměl nakladatele vydat jej v podobě dvou svazků.

Bělina Pavel - Kaše Jiří - Mikulec Jiří - Veselá Irena - Vlnas Vít , Velké dějiny zemí Koruny české IX. [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české IX.

1683 - 1740

Bělina Pavel - Kaše Jiří - Mikulec Jiří - Veselá Irena - Vlnas Vít

Devátý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován období let 1683 - 1740, kdy se události ve sféře zahraniční politiky projevovaly na zmíněném teritoriu víceméně pouze zprostředkovaně. To byl jeden z vážných důvodů mimořádného rozmachu barokní kultury (zejména výtvarné a hudební) a odrazilo se to v nejrůznějších vnějších projevech i sociálně psychologických a ideových souvislostech převládajícího životního stylu doby.

Čornej Petr, Velké dějiny zemí Koruny české V. 2. vydání [Detail produktu]

Akce!

 

Velké dějiny zemí Koruny české V. 2. vydání

1402--1437

Čornej Petr

Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec první české dějiny takového rozsahu vycházejí v osmnácti svazcích. Autoři, přestože mají nejvyšší profesionální ambice, se obracejí především na širší čtenářskou obec, jíž bude dílo sloužit jako spolehlivý zdroj poznání naší historie i jako obraz současné úrovně české historiografie. Jednotlivé svazky jsou vybaveny základním poznámkovým aparátem, zevrubnou bibliografií, bohatým obrazovým a dokumentačním materiálem a rejstříky. Čornejova kniha byla zvítězila v anketě historiků o Nejlepší historickou knihu roku 2000.

Čornej Petr - Bartlová Milena , Velké dějiny zemí Koruny české VI. [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české VI.

1437-1526

Čornej Petr - Bartlová Milena

Svazek autorsky navazuje na předchozí díl. V první části líčí důsledky husitské revoluce a v širokých evropských souvislostech přibližuje dramatické pokračování husitského zápasu, vedeného Jiřím Poděbradským. Pozornost přitom zaměřuje jak na kališnickou, tak na katolickou složku obyvatelstva korunních zemí. Druhá část se zabývá vznikem a prvním obdobím existence českého stavovského státu až do nástupu Habsburků s důrazem na dílo poválečné hospodářské obnovy i na politické soupeření mezi královskými městy a šlechtou. Ucelené kapitoly jsou věnovány kultuře doby husitské, počátkům humanismu a náboženskému životu. Problematiku dějin umění „dlouhého“ 15. století objevně zpracovala Milena Bartlová.

Vorel Petr, Velké dějiny zemí Koruny české VII. [Detail produktu]

Akce!

 

Velké dějiny zemí Koruny české VII.

1526-1618

Vorel Petr

Sedmý díl "Velkých dějin zemí Koruny české" popisuje období od nástupu Habsburků na český trůn do počátku druhého českého stavovského povstání (1526-1618), jež je označováno za první století novověku. Toto období charakterizuje hospodářský a kulturní rozkvět i překonávání jisté politické a konfesionální izolace, kterou způsobily husitské války. Zároveň se začíná projevovat určitá vývojová opožděnost střední Evropy za Evropou západní, jež začíná těžit ze zámořských objevných cest. V českých zemích spěje politický i společenský vývoj k osudovému konfliktu mezi tradičním stavovským a modernějším absolutistickým pojetím monarchického zřízení.

Čornejová Ivana - Kaše Jiří - Mikulec Jiří , Velké dějiny zemí Koruny české VIII. [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české VIII.

1618-1683

Čornejová Ivana - Kaše Jiří - Mikulec Jiří

V předkládaném svazku se autorský tým zabývá důležitým obdobím českých i středoevropských dějin, vymezeným počátkem druhého stavovského povstání a třicetileté války v roce 1618 a končícím porážkou Turků před hradbami Vídně roku 1683, která znamenala konec osmansko-muslimské expanze na evropském kontinentě. Prosazení habsburské koncepce absolutistické a konfesionálně pokud možno jednotné monarchie s dominantním postavením katolického náboženství znamenalo zásadní přelom v dějinách českých zemí, který dodnes namnoze není vykládán bez politicko-ideologických resentimentů. Přehlíží se přitom, že se nový establishment musel vypořádat s následky hluboké populační, ekonomické a mravní krize, již zejména ve středoevropském měřítku vyvolala třicetiletá válka (1618--1648).

Bělina Pavel - Kaše Jiří - Kučera Jan P. , Velké dějiny zemí Koruny české X. [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české X.

1740-1792

Bělina Pavel - Kaše Jiří - Kučera Jan P.

Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec první české dějiny takového rozsahu vycházejí v osmnácti svazcích. Autoři, přestože mají nejvyšší profesionální ambice, se obracejí především na širší čtenářskou obec, jíž bude dílo sloužit jako spolehlivý zdroj poznání naší historie i jako obraz současné úrovně české historiografie. Jednotlivé svazky jsou vybaveny základním poznámkovým aparátem, zevrubnou bibliografií, bohatým obrazovým a dokumentačním materiálem a rejstříky.

Tinková Daniela – Hlavačka Milan – Bělina Pavel , Velké dějiny zemí Koruny české XI/a [Detail produktu]

Akce!

 690 Kč   552 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české XI/a

1792-1860

Tinková Daniela – Hlavačka Milan – Bělina Pavel

Jedenáctý díl zaplňuje poslední mezeru v chronologické řadě Velkých dějin a je vymezen jednak počátkem válek s revoluční a napoleonskou Francií, jednak definitivním nastolením konstituční monarchie v rámci habsburské monarchie. V období let 1792-1860 se v českých zemích utvářelo novodobé národní vědomí a emancipovala se svébytná kultura nejen v českém, ale i německém jazyce. Zároveň byly položeny základy moderního právního státu, občanské společnosti i tržního hospodářství a v těsné spojitosti s tím započala průmyslová, komunikační i myšlenková revoluce.

Tinková Daniela – Hlavačka Milan – Kučera Jan P. –Kaše Jiří , Velké dějiny zemí Koruny české XI/b [Detail produktu]

Akce!

 690 Kč   552 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české XI/b

1792 - 1860

Tinková Daniela – Hlavačka Milan – Kučera Jan P. –Kaše Jiří

Jedenáctý díl, který je rozvržen do dvou svazků, zaplňuje poslední mezeru v chronologické řadě Velkých dějin zemí Koruny české a je vymezen jednak počátkem válek s revoluční a napoleonskou Francií, jednak definitivním nastolením konstituční monarchie v rámci habsburské monarchie. V období let 1792-1860 se v českých zemích utvářelo novodobé národní vědomí a emancipovala se svébytná kultura nejen v českém, ale i německém jazyce. Zároveň byly položeny základy moderního právního státu, občanské společnosti i tržního hospodářství a v těsné spojitosti s tím započala průmyslová, komunikační i myšlenková revoluce.

Jméno

Heslo

Zapomněli jste Vaše jméno a heslo?

Tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.