Naše knihy

Váš e-mail *

Společenské vědy

Úvod » Společenské vědy
Strana z 27, řazeno dle Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Antonín Klimek, Velké dějiny zemí Koruny české XIII. [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české XIII.

1918-1929

Antonín Klimek

Antonín Klimek, Velké dějiny zemí Koruny české XIV. [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české XIV.

1929-1938

Antonín Klimek

Autorský tým, složený z významných českých historiků, předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec první české dějiny takového rozsahu vycházejí v osmnácti svazcích. Autoři, přestože mají nejvyšší profesionální ambice, se obracejí především na širší čtenářskou obec, jíž bude dílo sloužit jako spolehlivý zdroj poznání naší historie i jako obraz současné úrovně české historiografie. Jednotlivé svazky jsou vybaveny základním poznámkovým aparátem, zevrubnou bibliografií, bohatým obrazovým a dokumentačním materiálem a rejstříky. Čtrnáctý svazek Velkých dějin zemí Koruny české zachycuje období let 1929–1938, tj. druhé desetiletí existence samostatné Československé republiky až do osudné mnichovské konference. Historik Antonín Klimek, jeden z nejpřednějších odborníků na dané téma, bezprostředně navazuje na předchozí díl, jehož je také autorem. Obsáhlé a skvěle dokumentované líčení kritických let před druhou světovou válkou se samozřejmě nevyhýbá kontroverzním otázkám a problémům tehdejší vnitřní i zahraniční politiky československého státu, které se snaží podat s maximální objektivitou. Knihu doplňují pozoruhodné dobové fotografie.

Kuklík Jan - Gebhart Jan, Velké dějiny zemí Koruny české XV.a [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české XV.a

1938-1945

Kuklík Jan - Gebhart Jan

Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1938--1945. Samostatný československý stát byl po pouhých 20 letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného slovenského státu na jaře 1939 se Čechy s Moravou ocitly pod německým protektorátem a navzdory některým atributům suverenity jim v poměrně krátké časové perspektivě hrozilo, že se stanou integrální součástí Třetí říše. Český národ v existenčním ohrožení zaujal širokou škálu stanovisek od aktivní kolaborace s nacisty po ozbrojený odboj. Zejména jeho vojenská a v prvé řadě zahraniční složka výrazně přispěla k obnovení kontinuity státoprávního vývoje, k čemuž výrazně napomohla rozhořčená reakce mezinárodního veřejného mínění na nejkřiklavější projevy nacistické perzekuce.

Kuklík Jan - Gebhart Jan, Velké dějiny zemí Koruny české XV.b [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české XV.b

1938 - 1945

Kuklík Jan - Gebhart Jan

Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1938-1945. Samostatný československý stát byl po pouhých dvaceti letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného Slovenského státu na jaře 1939 se Čechy s Moravou ocitly pod německým protektorátem a navzdory některým atributům suverenity jim v poměrně krátké časové perspektivě hrozilo, že se stanou integrální součástí Třetí říše. Český národ v existenčním ohrožení zaujal širokou škálu stanovisek od aktivní kolaborace s nacisty po ozbrojený odboj.

Jaroslav Vacek, Velké psychiatrické případy [Detail produktu]

Akce!

 

Velké psychiatrické případy

Jaroslav Vacek

Životní osudy lidí, kteří se kvůli své chorobě či poruše dostali do konfliktu se společenskými nebo trestními zákony 19. a 20. století a jejichž jednání vzbudilo široký ohlas ve veřejnosti a zároveň se stalo předmětem vášnivých odborných polemik odborníků-psychiatrů. Na nejvýraznějších příkladech, ať už jde o šíleného krále Ludvíka Bavorského, inteligentního vraha učitele Wagnera, případ psychicky narušeného Wolfsmanna, jímž se zabýval Freud, případ německého soudního úředníka Schrebera, případ mentální anorektičky Elleny Westové či případ mladíka, který spáchal atentát na amerického prezidenta Reagana, ilustruje autor vývoj a principy psychiatrie.

Jean-Pierre Vernant, Vesmír, bohové, lidé [Detail produktu]

Akce!

 

Vesmír, bohové, lidé

Nejstarší řecké mýty

Jean-Pierre Vernant

Známý francouzský vědec tlumočí řecké báje od počátečního "chaosu" přes vleklé spory mezi bohy, oběť Prométheovu, trojskou válku, Odysseovo putování, až k příběhům Oidipovým či Perseovým. Autor se snaží hledat kulturní podhoubí mýtů a od počátku klade velké odvěké otázky na úrovni takřka metafyzické. Jeho kniha proto může být čtena v několika rovinách, avšak převažuje tón vyprávění. Neobvyklé obrazy, užívání běžného až argotického jazyka, neočekávaná a zábavná přirovnání -- to vše vzbuzuje dojem, že čtenář naslouchá hlasu vypravěče. Výsledkem je opravdu pozoruhodná publikace, která je zároveň neobyčejně hutnou a napínavou četbou.

Roman Hajník, Vimperk [Detail produktu]

Akce!

 

Vimperk

Roman Hajník

Kniha přináší nejprve stručný pohled na dějiny města Vimperka jeho proměny. V obrazové příloze nalezneme velké množství archivních fotografií zaniklých objektů a urbanistických celků tohoto města.

Erik Tabery, Vládneme, nerušit [Detail produktu]

Akce!

 

Vládneme, nerušit

Opoziční smlouva a její dědictví

Erik Tabery

Podle průzkumů veřejného mínění je pro tři čtvrtiny Čechů tuzemská politika nesrozumitelná. Tato kniha se pokouší ukázat, kdy a kde se lidem politika ztratila. Jakou roli hráli hlavní aktéři Miloš Zeman, Václav Klaus či Václav Havel nebo konkrétní události. Hlavní pozornost je pak věnována kontroverznímu paktu mezi ODS a ČSSD, který vyvolal nejbouřlivější reakce veřejnosti od roku 1989, kdy se znovu plnila náměstí, psaly petice a tvořily koalice proti opoziční smlouvě. Kapitoly jsou psány tak, aby se daly číst samostatně, což čtenáři usnadňuje přehled. Nicméně smysl spočívá právě v uvědomění si provázanosti všech událostí, o jejichž důsledcích či pokračování si možná už zítra budete číst v novinách.

Procházka Lubomír - Sudová Martina, Vltavotýnsko [Detail produktu]

Akce!

 

Vltavotýnsko

Procházka Lubomír - Sudová Martina

Napoleonské války znamenaly další finanční zátěž pro obyvatele panství a opětovné transporty vojsk přes vlatavský most (…) Průjezdy vojs, odvody mladých mužů i deputátní dávky armádě pokračovaly až do konce konečné Napoleonovy pořážky u Waterloo 18. června roku 1815. Panský direktor Pollinger oznámil na konci války, že Týnem nad Vltavou prošlo po dřevěném mostě více než 50 000 vojáků.

Roman Kozák, Volarsko [Detail produktu]

Akce!

 289 Kč   231 Kč

Volarsko

Roman Kozák

V edici Zmizelé Čechy představuje autor obrazovou dokumentaci zaniklých památek a jiných nemovitostí Volar a okolí. Ve stručném úvodu seznamuje čtenáře nejen s historií a stavbami, ale i se svérázem svého kraje.

Louda Jiří - Zázvorková Blanka, Vrchlabí [Detail produktu]

Akce!

 289 Kč   231 Kč

Vrchlabí

Louda Jiří - Zázvorková Blanka

V tomto svazku edice Zmizelé Čechy představují autoři obrazovou dokumentaci zaniklých nemovitých památek a staveb vrchlabského regionu.

Peter Glotz, Vyhnání [Detail produktu]

Akce!

 

Vyhnání

České země jako poučný případ

Peter Glotz

Autor, jenž byl jako dítě vyhnán ze Sudet, ukazuje na případě Čech mechanismus vytváření nepřátelství, vznik nacionalismu. Proto nejen líčí špatný konec – běsnění nacistů a následné vyhnání tří milionů Němců –, nýbrž také popisuje, jak se Češi a čeští Němci od roku 1848 od sebe postupně vzdalovali. Naléhavost tohoto problému dokazují četné etnické konflikty, jež jsou v současnosti doprovázeny útěkem a vyháněním.

Irena Gerová, Vyhrabávačky [Detail produktu]

Akce!

 

Vyhrabávačky

Irena Gerová

Po předčasné smrti Ireny Gerové se v její pozůstalosti nalezl nejen "předrevoluční" deník, ale také množství kazet s nahrávkami zlomových událostí a rozhovorů, které od roku 1988 soustavně vedla především s Václavem Havlem. Kniha přibližuje kombinací deníkových zápisků, přepisů rozhovorů a CD se záznamy úryvků interview s Václavem Havlem atmosféru měsíců, které předcházely změně režimu. Gerová podrobně popisuje fungování redakce Svobodného slova v nesvobodných poměrech, zachycuje důležité kulturní události, protirežimní demonstrace i happeningy a rovněž v občasných glosách privátního charakteru mimoděk připomene, jak vypadal běžný život v rozklíženém, vlastně už rozkládajícím se komunistickém Československu. Součástí knihy je CD s nepublikovanými interview s Václavem Havlem.

Jelínek Petr - Hůlková Lenka, Východní Šumava [Detail produktu]

Akce!

 

Východní Šumava

Jelínek Petr - Hůlková Lenka

Další svazek edice Zmizelé Čechy nazvaný Východní Šumava představuje slovem i obrazem oblast, která zahrnuje Trojmezenskou hornatinu, Vltavickou brázdu, Želnavskou hornatinu a Českokrumlovskou vrchovinu. Toto území sousedí na západě se Šumavskými pláněmi, na severu s Prachatickou hornatinou s Blanským lesem, na východě je ohraničeno Kaplickou brázdou a Dolnodvořišťskou sníženinou v Novohradském podhůří a na jihu hornatinami a vrchovinami Böhmerwaldu na rakouské straně státní hranice v oblasti Mühlviertelu. Úvodní text, který pojednává o historii tohoto překrásného regionu, doprovází přes sto padesát unikátních fotografií.

Radek Mikulka, Vyškov [Detail produktu]

Akce!

 

Vyškov

Radek Mikulka

Kniha Radka Mikulky seznamuje čtenáře s proměnami a historií města Vyškova od ranných dob přes středověk až do sedmdesátých let 20. století. Kniha ukazuje, že Vyškov je sídlem s bohatou historií, která zanechala svůj otisk v architektuře i celkové atmosféře města. Úvodní text doprovází soubor unikátních archivních snímků starého Vyškova .

Elisabeth Badinterová, XY. O mužské identitě [Detail produktu]

Akce!

 

XY. O mužské identitě

Elisabeth Badinterová

Tento bestseller pařížského knižního trhu by mohl být čtenáři představen bonmotem "První povinností muže je nebýt ženou". Kniha francouzské historičky a socioložky, jedné z nejvýraznějších postav francouzského feminismu, podle níž muž od samého narození neustále bojuje o svou existenci, řeší vztah muže a ženy, stereotypy "mužského" vnímání světa, historii krize maskulinity a další problémy spojené s identitou mužství. Badinterové kniha je jakýmsi přirozeným protipólem Třetí ženy G. Lipovetského.

Josef Černý, Za dráty komunismu [Detail produktu]

Akce!

 

Za dráty komunismu

5 291 dnů na Borech, v Leopoldově, na Mírově, ve Valdicích

Josef Černý

Vzpomínky politického vězně na téměř patnáctiletý (1949–1964) pobyt v komunistických vězeních. Autor je napsal s vírou, že zvěrstva páchaná tam na lidech se stanou mementem pro další generace, a že jeho vyprávění bude připomínkou oněch statečných, kteří se nedali zlomit. Zároveň chtěl ukázat, v co on i jemu podobní doufali a věřili.

Stanislav Zámečník, Za hranicí lidskosti [Detail produktu]

Akce!

 

Za hranicí lidskosti

Lékařské experimenty a otrocká práce v nacistických koncentračních táborech

Stanislav Zámečník

Německým specifikem druhé světové války bylo masové, ideologicky motivované vyvražďování nevinných lidí za frontou a v německém zázemí. Na tomto masovém vraždění měli největší podíl nacističtí lékaři, kteří prováděli smrtící pokusy na vězních koncentračních táborů, vraždili injekcemi a rozhodovali o tom, kdo má být zahuben v plynových komorách. Lékařských pokusů, o nichž hovoří první část knihy, bylo provedeno daleko více, než se předpokládalo, a podílely se na nich německé armádní, státní a vědecké instituce. Vězeňská práce v německých koncentračních táborech - předmět druhé části knihy - sloužila jako nástroj teroru, brutálního vykořisťování a vraždění.

Horyna Mojmír - Neubert Karel, Zámek Trója u Prahy - 1 [Detail produktu]

Akce!

 

Zámek Trója u Prahy - 1

Stručná historie

Horyna Mojmír - Neubert Karel

Obrazová publikace o jednom ze skvostů pražské barokní architektury. Několik desítek krásných barevných fotografií a zasvěcený uměleckohistorický text podává čtenáři komplexní obraz této významné památky. Je určena zejména návštěvníkům tohoto objektu.

Preiss Pavel - Horyna Mojmír - Zahradník Pavel, Zámek Trója u Prahy - 2 [Detail produktu]

Akce!

 

Zámek Trója u Prahy - 2

Dějiny, stavba, plastika a malba

Preiss Pavel - Horyna Mojmír - Zahradník Pavel

Uměleckohistorická studie o jednom ze skvostů pražské barokní architektury.

Jméno

Heslo

Zapomněli jste Vaše jméno a heslo?

Tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.