Naše knihy

Váš e-mail *

Společenské vědy

Úvod » Společenské vědy
Strana z 27, řazeno dle Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Miloš Hubáček, Válka končí v Pacifiku II [Detail produktu]

Akce!

 

Válka končí v Pacifiku II

Dobývání Okinawy

Miloš Hubáček

Pokračování a završení předchozích titulů "pacifické" řady, které se zabývá událostmi odehrávajícími se od ledna do září roku 1945 s důrazem na námořní operace. Kromě vylíčení rozhodujících vojensko-politických momentů určujících průběh války v Tichomoří postihne i nasazení sebevražedných pilotů kamikaze, potopení největší bitevní lodi na světě Jamata, potopení amerického křižníku Indianopolis, zničující nálety na Japonsko, účast ponorek v námořních bojích a řadu dalších událostí charakteristických pro válku v Tichomoří.

Johan Huizinga, Ve stínech zítřka [Detail produktu]

Akce!

 

Ve stínech zítřka

Johan Huizinga

Úvahy o příčinách krize evropské společnosti a osudech evropské kultury jsou dnes stejně aktuální jako byly v roce vydání (1935). Tázání se po kořenech antihumanistických ideologií a totalitního amorálního státu neztratilo nic na své naléhavosti: ani dnes nelze zapomínat na onu tradici evropského myšlení o podstatných věcech, jejíž přehlížení vedlo nakonec ke katastrofám 20. století. Ani dnes se nelze beztresně zbavovat "jádra kultury".

Susan Sontagová, Ve znamení Saturna [Detail produktu]

Akce!

 

Ve znamení Saturna

Susan Sontagová

Významná americká spisovatelka a kritička, českým čtenářům zatím známá především svými eseji na téma nemoci a dějin fotografie, se v sedmi živě psaných, inspirativních textech zamýšlí zejména nad osobnostmi a dílem dramatika Antonina Artauda a literárního kritika a filosofa Waltera Benjamina, jejichž tvůrčí krédo a kritický přístup k obecně uznávaným hodnotám ovlivnily i její intelektuální postoje. Významnou součástí svazku, zahrnujícího to nejlepší z autorčiny esejistické tvorby sedmdesátých let, je rovněž kritická reflexe díla německé režisérky a fotografky Leni Riefenstahlové a kultu fašistického umění obecně a podrobný rozbor experimentálního filmového portrétu Adolfa Hitlera od Hanse-Jürgena Syberberga.

Bůžek Václav - Hrdlička Josef - Král Pavel - Vybíral Zdeněk, Věk urozených [Detail produktu]

Akce!

 

Věk urozených

Šlechta v českých zemích na prahu novověku

Bůžek Václav - Hrdlička Josef - Král Pavel - Vybíral Zdeněk

Poprvé se českému čtenáři dostává všestranný a moderně pojatý globální pohled na úlohu šlechty v raně novověkých českých zemích, zahrnující společenské, politické, hospodářské, náboženské a kulturní souvislosti včetně kultury každodenního života a obohacený o poznatky kulturní antropologie. Provede nás životem šlechtice od kolébky do hrobu, ukáže politickou i hospodářskou roli šlechty v tehdejší společnosti, přiblíží šlechtický dvůr i život na šlechtickém sídle, osvětlí vztahy mezi šlechtou a poddanými i místo šlechty v lokální, regionální, zemské a dvorské rovině politického systému.

P.R.D., Velká kniha o prdu [Detail produktu]

Akce!

 

Velká kniha o prdu

Základy flatulologie pro každého

P.R.D.

Kniha o prdu je populárně-naučným zpracováním problematiky, a to se zaměřením na jazyk, lidovou slovesnost a literaturu. První část je věnována popisu fenoménu z hlediska lékařského, kulturně-sociálního a historického. Dále je čtenář seznámen s obrovskou škálou synonym a přenesených významů v samostatné kapitole o jazyce. Bohatost námětů, příběhů a jejich zpracování v lidové kultuře je pak představena v rozsáhlé části o prdu v lidovém mudrosloví, próze, písni, verších a dalších útvarech. Tematicky neméně pestrá je umělá tvorba, což je doloženo na četných příkladech z dramatu, poezie a prózy. Text publikace je uzavřen pasáží s "převážně nevážně" zpracovanými náměty (zábavné texty, anekdoty, test aj.). Kniha o prdu se snaží uchopit téma zábavnou, odlehčenou formou, je ale důsledně založena na domácí a zahraniční literatuře. Svým tématem, rozsahem, hloubkou a podrobností zpracování svého předmětu je jedinou svého druhu u nás. Publikace je doplněna bibliografií, seznamem ilustrací a jmenným rejstříkem.

Kratochvíl Petr (a kol.), Velké dějiny zemí Koruny české - Architektura [Detail produktu]

Akce!

 890 Kč   712 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české - Architektura

Kratochvíl Petr (a kol.)

Kniha svým rozsahem i čtenářským určením navazuje na ediční řadu Velkých dějin zemí Koruny české, snaží se však v jednom svazku podat celkový vývoj jednoho oboru – architektury – od raně středověkých počátků po současnost. Postihne tak hlavní proudy vývoje architektury na domácím teritoriu, slohová období románské, gotické, renesanční, barokní a klasicistní architektury, období historismů i proměny moderní architektury, a připomene nejvýznamnější realizace a tvůrce, kteří zde působili. Vedle architektury budou zmíněny i důležité urbanistické koncepce a milníky v rozvoji sídel. Kniha bude kromě černobílých fotografií zahrnovat i dobová vyobrazení a kresby půdorysů, těžiště však bude spočívat v textové části.

Michael Borovička, Velké dějiny zemí Koruny české - Cestovatelství [Detail produktu]

Akce!

 

Velké dějiny zemí Koruny české - Cestovatelství

Michael Borovička

Publikace je prvním syntetickým zpracováním fenoménu českého cestovatelství. Autor se zabývá cestovateli, kteří o svých cestách podali jakékoli svědectví - především prostřednictvím cestopisů. Tomuto literárnímu žánru věnuje zvýšenou pozornost formou rozsáhlejších citací, ale i srovnáváním literární úrovně jednotlivých děl. Kniha je tak v druhém plánu i dějinami českého cestopisu. Je rozdělena do několika tematicky vymezených kapitol, které jsou seřazeny chronologicky. Autor sleduje cestovatele v diplomatických službách, poutníky do Svaté země, renesanční či barokní šlechtické kavalíry putující světem, katolické i protestantské misionáře, přičemž zvláštní pozornost věnuje "zlatému věku" českého cestovatelství v letech 1860-1938. Pojednává i o českých cestovatelích a expedicích v době totality, navzdory politicky nepříznivým podmínkám na cestovatelské úspěchy překvapivě bohaté. Svazek obsahuje několik stovek ilustrací, z nichž mnohé dosud nebyly publikovány, a řadu map.

Jindřich Francek, Velké dějiny zemí Koruny české - Zločinnost a bezpráví [Detail produktu]

Akce!

 

Velké dějiny zemí Koruny české - Zločinnost a bezpráví

Jindřich Francek

Kniha renomovaného historika Jindřicha Francka, která vychází v tematické řadě Velkých dějin zemí Koruny české, je dosud nejrozsáhlejší monografií věnovanou dějinám trestní spravedlnosti a kriminality ale i zneužívání trestního práva v kontextu historie českých zemí od nejstarších dob až do druhé poloviny 20. století, od středověkého souboru právních norem zvaného Zákon sudnyj ljudem až po politické procesy namířené proti československému disentu. Autor podává nejen historický přehled vývoje kriminality a trestního práva, ale představuje i stovky zajímavých osobností, které byly spravedlivě nebo zcela nespravedlivě souzeny či trestní spravedlnosti úspěšně unikaly. Nechybí kapitoly věnované čarodějnickým procesům, příběhy nejslavnějších lupičů, vražd, podvodů atd. Významnou součástí knihy jsou i kapitoly popisující, jakým způsobem zneužívaly trestní právo totalitní režimy 20. století. Mimořádně erudované a zároveň čtivě zpracované dílo je určeno jak odborníkům z oboru dějin trestní spravedlnosti tak i široké skupině čtenářů se zájmem o české dějiny.

Bláhová Marie - Frolík Jan - Profantová Naděžda, Velké dějiny zemí Koruny české I. [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české I.

do roku 1197

Bláhová Marie - Frolík Jan - Profantová Naděžda

Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec první české dějiny takového rozsahu vycházejí v osmnácti svazcích. Autoři, přestože mají nejvyšší profesionální ambice, se obracejí především na širší čtenářskou obec, jíž bude dílo sloužit jako spolehlivý zdroj poznání naší historie i jako obraz současné úrovně české historiografie. Jednotlivé svazky jsou vybaveny základním poznámkovým aparátem, zevrubnou bibliografií, bohatým obrazovým a dokumentačním materiálem a rejstříky. Tato kniha získala třetí místo v soutěži "Nejkrásnější česká kniha roku 1999" v kategorii "Vědecká a odborná literatura."

Vratislav Vaníček, Velké dějiny zemí Koruny české II. [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české II.

1197-1250

Vratislav Vaníček

Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec první české dějiny takového rozsahu vycházejí v osmnácti svazcích. Autoři, přestože mají nejvyšší profesionální ambice, se obracejí především na širší čtenářskou obec, jíž bude dílo sloužit jako spolehlivý zdroj poznání naší historie i jako obraz současné úrovně české historiografie. Jednotlivé svazky jsou vybaveny základním poznámkovým aparátem, zevrubnou bibliografií, bohatým obrazovým a dokumentačním materiálem a rejstříky.

Vratislav Vaníček, Velké dějiny zemí Koruny české III. [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české III.

1250-1310

Vratislav Vaníček

Třetí svazek osmnáctidílných Velkých dějin zemí Koruny české zachycuje dobu posledních Přemyslovců. Vratislav Vaníček, jeden z nejpřednějších odborníků na dané téma, bezprostředně navazuje na svůj předchozí díl. Třetí svazek Velkých dějin zemí Koruny české zachycuje období let 1250–1310, tj. v podstatě zenit éry vrcholného středověku. Historik Vratislav Vaníček ve své práci bezprostředně navazuje na předchozí díl, jehož je také autorem, a podává plastický obraz doby, která patří v našich dějinách k těm nejdramatičtějším. V druhé polovině 13. století totiž dosáhla moc Přemyslovců v osobě Přemysla Otakara II. svého vrcholu, vzápětí však jedna z nejmocnějších dynastií tehdejší Evropy vymírá po meči nikdy nevyjasněnou vraždou mladého krále Václava III. České země poté upadají do zmatků, z nichž posléze vyplyne pozoruhodné řešení – sňatek „poslední Přemyslovny“ Elišky s mladým lucemburským hrabětem Janem. Ten otevřel další velkou kapitolu v historii zemí Koruny české, která je ale již tématem následujících svazků. Autor se ovšem nesoustřeďuje pouze na popis těchto událostí, nýbrž zasazuje je do širšího evropského kontextu, ať už politického, kulturního nebo společenského. Hodně místa je věnováno objasnění dobových vztahů mezi jednotlivými sociálními skupinami, ekonomickým a právním otázkám, obsáhlé kapitoly jsou věnovány např. zakládání nových měst či hradů, umělecké tvorbě literární, výtvarné apod. Poučený čtenář tedy získá jakýsi komplexní obraz středověkého života druhé poloviny 13. století, podtržený a obohacený množstvím citátů z dobových kronik i početnou obrazovou dokumentací.

Lenka Bobková, Velké dějiny zemí Koruny české IV.a [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české IV.a

1310-1402

Lenka Bobková

První svazek čtvrtého dílu velké historiografické práce. Tento díl je věnován čtrnáctému století, které bychom mohli s jistou nadsázkou nazvat stoletím lucemburským, dobou vlády Jana Slepého, Karla I. (IV.) a první polovinu panování Václava IV. Byla to doba největšího mocenského a územního rozmachu v dějinách zemí Koruny české. Politický, ale i kulturní a společenský význam této epochy si vyžádal mimořádný rozsah tohoto dílu, který přiměl nakladatele vydat jej v podobě dvou svazků.

Bobková Lenka - Bartlová Milena, Velké dějiny zemí Koruny české IV.b [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české IV.b

1310-1402

Bobková Lenka - Bartlová Milena

Druhý svazek čtvrtého dílu velké historiografické práce. Tento díl je věnován čtrnáctému století, které bychom mohli s jistou nadsázkou nazvat stoletím lucemburským, dobou vlády Jana Slepého, Karla I. (IV.) a první polovinu panování Václava IV. Byla to doba největšího mocenského a územního rozmachu v dějinách zemí Koruny české. Politický, ale i kulturní a společenský význam této epochy si vyžádal mimořádný rozsah tohoto dílu, který přiměl nakladatele vydat jej v podobě dvou svazků.

Bělina Pavel - Kaše Jiří - Mikulec Jiří - Veselá Irena - Vlnas Vít, Velké dějiny zemí Koruny české IX. [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české IX.

1683 - 1740

Bělina Pavel - Kaše Jiří - Mikulec Jiří - Veselá Irena - Vlnas Vít

Devátý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován období let 1683 - 1740, kdy se události ve sféře zahraniční politiky projevovaly na zmíněném teritoriu víceméně pouze zprostředkovaně. To byl jeden z vážných důvodů mimořádného rozmachu barokní kultury (zejména výtvarné a hudební) a odrazilo se to v nejrůznějších vnějších projevech i sociálně psychologických a ideových souvislostech převládajícího životního stylu doby.

Petr Čornej, Velké dějiny zemí Koruny české V. [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české V.

1402--1437

Petr Čornej

Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec první české dějiny takového rozsahu vycházejí v osmnácti svazcích. Autoři, přestože mají nejvyšší profesionální ambice, se obracejí především na širší čtenářskou obec, jíž bude dílo sloužit jako spolehlivý zdroj poznání naší historie i jako obraz současné úrovně české historiografie. Jednotlivé svazky jsou vybaveny základním poznámkovým aparátem, zevrubnou bibliografií, bohatým obrazovým a dokumentačním materiálem a rejstříky. Čornejova kniha byla zvítězila v anketě historiků o Nejlepší historickou knihu roku 2000.

Čornej Petr - Bartlová Milena, Velké dějiny zemí Koruny české VI. [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české VI.

1437-1526

Čornej Petr - Bartlová Milena

Svazek autorsky navazuje na předchozí díl. V první části líčí důsledky husitské revoluce a v širokých evropských souvislostech přibližuje dramatické pokračování husitského zápasu, vedeného Jiřím Poděbradským. Pozornost přitom zaměřuje jak na kališnickou, tak na katolickou složku obyvatelstva korunních zemí. Druhá část se zabývá vznikem a prvním obdobím existence českého stavovského státu až do nástupu Habsburků s důrazem na dílo poválečné hospodářské obnovy i na politické soupeření mezi královskými městy a šlechtou. Ucelené kapitoly jsou věnovány kultuře doby husitské, počátkům humanismu a náboženskému životu. Problematiku dějin umění „dlouhého“ 15. století objevně zpracovala Milena Bartlová.

Petr Vorel, Velké dějiny zemí Koruny české VII. [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české VII.

1526-1618

Petr Vorel

Sedmý díl "Velkých dějin zemí Koruny české" popisuje období od nástupu Habsburků na český trůn do počátku druhého českého stavovského povstání (1526-1618), jež je označováno za první století novověku. Toto období charakterizuje hospodářský a kulturní rozkvět i překonávání jisté politické a konfesionální izolace, kterou způsobily husitské války. Zároveň se začíná projevovat určitá vývojová opožděnost střední Evropy za Evropou západní, jež začíná těžit ze zámořských objevných cest. V českých zemích spěje politický i společenský vývoj k osudovému konfliktu mezi tradičním stavovským a modernějším absolutistickým pojetím monarchického zřízení.

Čornejová Ivana - Kaše Jiří - Mikulec Jiří, Velké dějiny zemí Koruny české VIII. [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české VIII.

1618-1683

Čornejová Ivana - Kaše Jiří - Mikulec Jiří

V předkládaném svazku se autorský tým zabývá důležitým obdobím českých i středoevropských dějin, vymezeným počátkem druhého stavovského povstání a třicetileté války v roce 1618 a končícím porážkou Turků před hradbami Vídně roku 1683, která znamenala konec osmansko-muslimské expanze na evropském kontinentě. Prosazení habsburské koncepce absolutistické a konfesionálně pokud možno jednotné monarchie s dominantním postavením katolického náboženství znamenalo zásadní přelom v dějinách českých zemí, který dodnes namnoze není vykládán bez politicko-ideologických resentimentů. Přehlíží se přitom, že se nový establishment musel vypořádat s následky hluboké populační, ekonomické a mravní krize, již zejména ve středoevropském měřítku vyvolala třicetiletá válka (1618--1648).

Bělina Pavel - Kaše Jiří - Kučera Jan P., Velké dějiny zemí Koruny české X. [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české X.

1740-1792

Bělina Pavel - Kaše Jiří - Kučera Jan P.

Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec první české dějiny takového rozsahu vycházejí v osmnácti svazcích. Autoři, přestože mají nejvyšší profesionální ambice, se obracejí především na širší čtenářskou obec, jíž bude dílo sloužit jako spolehlivý zdroj poznání naší historie i jako obraz současné úrovně české historiografie. Jednotlivé svazky jsou vybaveny základním poznámkovým aparátem, zevrubnou bibliografií, bohatým obrazovým a dokumentačním materiálem a rejstříky.

Borovička Michael - Kaše Jiří - Kučera Jan P. - Bělina Pavel, Velké dějiny zemí Koruny české XII.a [Detail produktu]

Akce!

 790 Kč   632 Kč

Velké dějiny zemí Koruny české XII.a

1860 - 1890

Borovička Michael - Kaše Jiří - Kučera Jan P. - Bělina Pavel

První svazek XII. dílu počíná na přelomu let 1859–1860, kdy v důsledku vojenské porážky habsburské monarchie v Itálii dochází k obnovení ústavního vývoje a končí rokem 1890, kdy se přijetím punktačních článků radikalizovala mladočeská strana, jež tento akt hodnotila jako ránu českým národnostně a jazykově emancipačním snahám. Nelze však přehlédnout, že v obecném měřítku dosáhly české země ve sledovaném období poměrně vysokého sociálního, ekonomického, právního a kulturního standardu.

Jméno

Heslo

Zapomněli jste Vaše jméno a heslo?

Tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.