Naše knihy

Váš e-mail *

Historická paměť - Velká řada

Úvod » Společenské vědy » Historická paměť - Velká řada
Strana z 2, řazeno dle Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Bělina Pavel - Fučík Josef, Válka 1866 [Detail produktu]

Akce!

 

Válka 1866

Bělina Pavel - Fučík Josef

Válka roku 1866 vyřešila dlouholetý spor o mocenskou převahu ve střední Evropě mezi rakouskými Habsburky a pruskými Hohenzollerny. Byla zásadním krokem ke konečnému sjednocení Německa a Itálie a přinesla převrat ve struktuře evropských mezinárodních vztahů, který posléze vyústil ve dvě světové války. Konflikt zasáhl celou řadu států Německého spolku, severní Itálii, ale konečné rozhodnutí padlo v českých zemích v bitvě u Hradce Králové (Sadová). Kniha se zabývá událostmi na všech bojištích roku 1866 včetně námořních operací na Jadranu, historickými a politickými souvislostmi konfliktu i dopadem války na život obyvatelstva.

Novotný Robert - Šámal Petr, Zrození mýtu [Detail produktu]

Akce!

 490 Kč   392 Kč

Zrození mýtu

Dva životy husitské epochy

Novotný Robert - Šámal Petr

Husitství je fenoménem, který výrazně zasáhl do českých i středoevropských dějin sklonku středověku, jeho silné ozvuky však nalezneme i v staletích následujících, minulost nedávnou nevyjímaje. Oba tyto rozměry sleduje kniha, na jejímž vzniku se sešli kolegové, přátelé i žáci významného českého historika Petra Čorneje, aby společně vyjádřili respekt i sympatie k této nepřehlédnutelné osobnosti současného dějepisectví. První dva oddíly se na vybraných tématech snaží rekonstruovat jak události dramatického období první třetiny 15. století, tak i následný vývoj, který charakterizovalo úsilí o uhájení výsledků revoluce. Samostatný blok je věnován výtvarnému umění, slovesné kultuře a jazyku památek husitské doby. Závěrečné dva oddíly pak přibližují vznik husitského „mýtu“, kdy již vlastní události 15. století ustoupily do pozadí, a husitství bylo využíváno jako argument v politických či národnostních zápasech. Autoři sledují husitské aktualizace od doby předbělohorské až po padesátá léta 20. století, ukazují proměny jeho uměleckého obrazu a přibližují i vývoj husitologického bádání.

Jméno

Heslo

Zapomněli jste Vaše jméno a heslo?

Tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.