Naše knihy

Váš e-mail *

Zrození mýtu

Úvod » Společenské vědy » Historická paměť - Velká řada » Zrození mýtu

Novotný Robert - Šámal Petr , Zrození mýtu

Novotný Robert - Šámal Petr
Zrození mýtu

Dva životy husitské epochy

skladem

běžná cena490 Kč
vaše cena392 Kč
úspora (20 %)98 Kč
ks
Husitství je fenoménem, který výrazně zasáhl do českých i středoevropských dějin sklonku středověku, jeho silné ozvuky však nalezneme i v staletích následujících, minulost nedávnou nevyjímaje. Oba tyto rozměry sleduje kniha, na jejímž vzniku se sešli kolegové, přátelé i žáci významného českého historika Petra Čorneje, aby společně vyjádřili respekt i sympatie k této nepřehlédnutelné osobnosti současného dějepisectví. První dva oddíly se na vybraných tématech snaží rekonstruovat jak události dramatického období první třetiny 15. století, tak i následný vývoj, který charakterizovalo úsilí o uhájení výsledků revoluce. Samostatný blok je věnován výtvarnému umění, slovesné kultuře a jazyku památek husitské doby. Závěrečné dva oddíly pak přibližují vznik husitského „mýtu“, kdy již vlastní události 15. století ustoupily do pozadí, a husitství bylo využíváno jako argument v politických či národnostních zápasech. Autoři sledují husitské aktualizace od doby předbělohorské až po padesátá léta 20. století, ukazují proměny jeho uměleckého obrazu a přibližují i vývoj husitologického bádání.
 
Datum vydání: 25.03.2011
Počet stran: 504
ISBN: 978-80-7432099-6
Novotný Robert - Šámal Petr
Mgr. Robert Novotný, Ph.D. (1974) pracuje v Centru medievistických studií AV ČR a UK. Zabývá se zejména sociálními dějinami pozdního středověku, je autorem řady studií k husitství a problematice šlechty. Podílel se edičně na vydání knih Tschechische Mittelalterforschung (2003), Evropa a Čechy na konci středověku (2004) a Přemyslovci. Budování českého státu (2009). Je výkonným redaktorem časopisu Studia mediaevalia Bohemica. PhDr. Petr Šámal, Ph.D. (1972) je vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., zabývá se především poválečným myšlením o literatuře, kulturou českého stalinismu a literární cenzurou. Je spoluautorem Dějin české literatury 1945–1989, v roce 2009 vydal knihu Soustružníci lidských duší. Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých 20. století. Od roku 2003 působí jako šéfredaktor časopisu pro literární vědu Česká literatura.

Ukázka z knihy, 104 kB

Nenalezli jste potřebné informace? Zeptejte se nás!


Jméno

Heslo

Zapomněli jste Vaše jméno a heslo?

Tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.