Naše knihy

Váš e-mail *

Zrod velkoměsta

Úvod » Společenské vědy » Zrod velkoměsta

Minaříková J. , Hrubín J. , Zrod velkoměsta

Minaříková J. , Hrubín J.
Zrod velkoměsta

Urbanizace českých zemí a Evropa

V eshopu jsme titul vyprodali, ale zkuste vaše oblíbené knihkupectví

První ucelená monografie o urbanizaci v českých zemích, která zhodnocuje poznatky společenských věd, tj. sociologie, demografie a historiografie. Pojednává urbanizaci jako proces, který na našem území započal zhruba před dvěma sty lety v souvislosti s průmyslovou revolucí. Popisuje změny, které tento proces zahájil, a jejich odraz v životě společnosti, státu, rodiny i jedinců. Autoři rozvrhli práci do tří oddílů, které postihují problematiku urbanizace od jejích počátků po dnešní dobu. Zvláštní pozornost je věnována Praze jako největšímu českému městu a centru urbanizačního procesu.
 
Datum vydání: 02.04.2002
Formát: 145x205
Počet stran: 352
Vazba: vázaná
ISBN: 80-7185-409-3
Minaříková J. , Hrubín J.
PhDr. Pavla Horská, CSc. (1927), pracovala v Historickém ústavu ČSAV. Publikovala množství odborných prací o sociálních a hospodářských dějinách českých zemí v 19. století, zejména o dějinách průmyslu, a o historické demografii 17.--20. století. Je autorkou či spoluautorkou knih Kapitalistická industrializace a středoevropská společnost (1970), Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy (1990), Dějiny obyvatelstva českých zemí (1996), Histoire des populations d´Europe (1997). Věnuje se i dějinám česko-francouzských vtahů a dějinám žen a ženského hnutí. Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. (1937) působí na FF UK jako profesor českých dějin. Publikoval řadu odborných prací o hospodářských a sociálních dějinách českých zemí v raném novověku, zejména o agrárních dějinách a o historické demografii. Zabývá se i dějinami historického myšlení. Je kromě jiného autorem knih Český komorní velkostatek v 17. století, Tomáš Münzer (1993) a spoluautorem Dějin Československa I, II (1990) a knih Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy (1990), Ženy a milenky českých králů (1994), Dějin obyvatelstva českých zemí (1996) a Histoire des populations d´Europe (1997). Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. (1928), působí jako profesor na Středoevropské univerzitě v Budapešti a Varšavě a na UK v Praze.Je prezidentem Evropské sociologické asociace. Zaměřuje se na sociologii města a kultury. Je autorem či spoluautorem řady odborných prací, zejména Dějin obyvatelstva českých zemí a anglicky psaných publikací Konec Československa (1995) a Význam liberalismu na Východě a Západě (2000) a německy psané publikace Prostorové důsledky v Německu a sousedních zemích (1997).

Nenalezli jste potřebné informace? Zeptejte se nás!


Jméno

Heslo

Zapomněli jste Vaše jméno a heslo?

Tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.